Как да получите достъп

Внимание: Уважаеми клиенти, предупреждаваме ви, че рутинната поддръжка на сървърите на Giunti Testing се осъществява всеки четвъртък от 07.00 до 09.00 часа; през този период не се гарантира функционирането на системата.

За достъп до портала Giunti Testing и за разпределяне и за работа с онлайн тест, са необходими следните стъпки:

  1. регистрация (първи път)
  2. вход (винаги)
  3. закупуване на кредити (според необходимостта)

Регистрация

Регистрацията може да се направи онлайн на сайта www.giuntios.it

Регистрацията предвижда идентифициране на потребителя като квалифициран оператор за управление на определени категории тестове (и следователно позволява на потребителя онлайн използване на тестовете в зависимост от професионалната квалификация: за повече подробности, вижте Изисквана квалификация в картата на всеки тест в Каталога с тестовете) и получаването на необходимата информация за фактурирането.

Достъп до сайта (ВХОД)

Достъпът до системата (вход) от екрана за вход на Giunti Testing е възможен, като се използват данните за достъп - потребителско име и парола, получени при регистрацията.

Закупуване на кредити

За закупуване на кредите, свържете се с нас на адрес info@giuntios.it.