Giunti Testing

Ocena psychologiczna online

Samodzielne wypełnianie testu

Instrukcje dotyczące wypełnienia testu



W części samodzielnego wypełniania wykonać następujące kroki:

  • Kliknąć „Dane osobowe”, podać wymagane dane i zatwierdzićoświadczenie o ochronie danych osobowych;
  • Kliknąć „Zapisz i kontynuuj”;
  • Kliknąć „Wypełnianie testu”, aby rozpocząć udzielanie odpowiedzi na pytania. Po zakończeniu tej fazy kliknąć przycisk Home na górze;
  • Kliknąć przycisk Prześlij wyniki, aby zakończyć test.

Wprowadź kody rozpoznawania