Що це таке Психологічне оцінювання в режимі онлайн

Giunti Testing — це система тестування в режимі онлайн, яку Giunti O.S. Psychometrics надає в розпорядження спеціаліста й компанії з метою задоволення всіх вимог щодо психологічного оцінювання.

Вона призначена для використання в повному обсязі в мережі Інтернет; Giunti Testing надає можливість проводити тестування та розрахунок балів за результатами виконання тестів, які представлені в онлайн-каталозі, формування звітів й архівування даних у будь-який момент і з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет.

Комп'ютеризована модель тестування дозволяє досягти нових функціональних можливостей від традиційних переваг з погляду швидкості й точності процедури, доступності графічних профілів і наративних відносин, зручності та раціоналізації процедури архівування даних:

Гарантії з боку Giunti Testing

Giunti Testing може використовуватися лише особами, що володіють професійною кваліфікацією проведення тестування відповідно до їхньої реєстрації та самосертифікації професійних звань, якими вони володіють.

Giunti O.S. Psychometrics гарантує спеціалісту та його клієнтам правильність процедур розрахунку балів і створення звіту Giunti Testing, а також оновлення нормативних даних до останньої доступної версії.

Реєстраційні дані та результати проходження тестів інтерпретуються Giunti Testing в абсолютно конфіденційній формі, щоб гарантувати повне збереження цілісності персональної інформації з погляду положень чинного законодавства.

Обмін даними із сервером здійснюється через безпечний телекомунікаційний канал https.