Wat is Het online psychologische assessment

Giunti Testing is het online testsysteem dat Giunti Psychometrics professionals en het bedrijf ter beschikking stelt voor elke behoefte met betrekking tot psychologische assessments.

Giunti Testing is ontworpen voor volledig gebruik via internet en maakt het mogelijk de testen uit de online catalogus af te nemen en de score ervan vast te stellen, rapporten te genereren en gegevens te archiveren, op welk moment en vanaf welke computer dan ook op voorwaarde dat er verbinding is met het internet.

Aan de hand van het via computer aangestuurde testmodel kan men nieuwe functies toevoegen aan traditionele voordelen in termen van snelheid en correctheid van de procedures, beschikbaarheid van grafische profielen en beschrijvende verhoudingen, gebruiksgemak en rationaliteit in de archivering van gegevens:

De garanties van Giunti Testing

Giunti Testing mag uitsluitend worden gebruikt door professionals die voor het gebruik van de testen gekwalificeerd zijn, naar registratie en autocertificatie van de professionele titels die men bezit.

Giunti Psychometrics garandeert de professional en zijn gebruikers de correctheid van de scoring-procedure en de procedure voor de aanmaak van het Giunti Testing-rapport en de update van de normen naar de laatst beschikbare versie.

De identificatiegegevens en de resultaten van de afgenomen testen worden door Giunti Testing in absoluut voorbehouden vorm behandeld, teneinde de volledige naleving van de privacy van de betrokken persoon te verzekeren, krachtens de geldende wetten.

Mededelingen via de server vinden plaats via een veilig https-kanaal.