Giunti Testing

Психологическа онлайн оценка

 

Влез

Нов потребител Регистър

Психологическа онлайн оценка

”Giunti Testing” е онлайн система, която “Giunti Psychometrics” предоставя на разположение на специалистите и на предприятията, за да задоволи всички изисквания за психологическа оценка.

”Giunti Testing” е проектирана за използване изцяло чрез интернет и позволява попълването и определянето на точките на тестовете от онлайн каталога, генерирането на отчети и архивирането на данни, във всеки един момент и от всеки компютър, свързан към интернет.

Самостоятелно попълване

Самостоятелното попълване позволява да решите теста директно от компютъра Ви.

Ако вече имате кодовете за достъп до теста влезте в “самостоятелно попълване”, като натиснете бутона по-долу.

Самостоятелна администрация